Poistenie pre podnikateľov

Komplexné poistenie majetku a podnikateľských činností podnikateľov
a právnických osôb. Poistite si majetok proti živelným rizikám, krádeže
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
Zodpovednosť za škody voči tretím osobám pre všetky viazané činnosti podnikania.

Uzatvárame aj neštandartné poistenia podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Poskytujeme asistenciu a pomoc pri riešení poistných udalostí.
Uzatvorením zmluvy naše služby nekončia ale začínajú...


1.

POISTENIE PROTI ŽIVELNÝM RIZIKÁM

( kalkulácia )

Poistenie majetku podnikateľov a firiem pre prípad živelných škôd. Poistite sa pre prípad katastrofických škôd : požiar, výbuch, blesk, pád lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zemetrasenie... Komplexne krytie živelných rizík pre Váš majetok a poistenie nehnuteľnosti. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

2.

POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

( kalkulácia )

Poistenie straty na zisku a stálych nákladov podnikateľov a firiem po poistnej udalosti. V dôsledku požiaru vaša prevádzka môže prerušiť činnosť a následne môžete prísť o zisk. Poistenie prerušenia prevádzky Vám poskytne odškodnenie straty na zisku alebo stálych nákladov. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte do formuláru "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

3.

POISTENIE KRÁDEŽE VLÁMANÍM ALEBO LÚPEŽNÝM PREPADNUTÍM


( kalkulácia )

Poistenie majetku podnikateľov a firiem pre prípad krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Obávate sa krádeže vlámaním či lúpežného prepadnutia vašej firmy? Neviete si predstaviťť, kde by ste zobrali financie na nápravu škody? Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

4.

POISTENIE STROJOV a strojných zariadení

( kalkulácia )

Poistenie strojov a strojných zariadení podnikateľov a firiem. Neviete si predstavíť chod a produkciu vašej firmy bez strojov? Poistenie na tzv. Lom stroja ako aj živelné riziká a krádeže, vandalizmu a prakticky všetkých rizík, ktoré môžu Váš stroj poškodiť. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

5.

POISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

( kalkulácia )

Poistenie elektronického majetku podnikateľov a firiem. Poistenie elektronických zariadení proti všetkým rizikám - okrem klasických krytí ako živel, krádež, vandalizmus sa kryju škody ako pošodenie pri preprave, skrat, prepätie, indukcia atď. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

6.

POISTENIE STAVIEB

( kalkulácia )

Staviate? Poistenie stavieb podnikateľov a firiem. Ste majiteľom stavebnej firmy alebo investor ? Poistite si Vaše stavebné dielo voči živelným rizikám ako napr. požiar, výbuch, blesk, zosuv pôdy, pádom stromov a ďalším. Rovnako Vám môže hroziť aj krádež stavebného materiálu alebo náradia či vandalizmu. Vypracujeme Vám ponuky poistenia všetkých poisťovní na trhu. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

7.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

( kalkulácia )

Poistenie zodpovednosti za škody podnikateľov a firiem. V zmysle Obč. zákonníka §420a "Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou" Opravujete napríklad vozidlá poskytujete služby alebo manipulujete s vecami iných? Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobíte výkonom svojej činnosti. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

8.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU CESTNÉHO DOPRAVCU

( kalkulácia )

Poistenie cestného dopravcu, poistenie nákladnej dopravy či špedície podnikateľov a firiem. Ste nákladný cestný dopravca alebo špeditér ? Prepravujete tovar a zásielky pre klientov doma i v zahraničí? Nechcete niesť zodpovednosť v prípade poškodenia zásielky a hradíť škodu, ktorá pri tom vznikne? Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085

9.

Poistenie profesnej zodpovednosti

( kalkulácia )

Poistenie zodpovednosti za škody účtovníkov,Poistenie zodpovednosti za škody architektov,Poistenie zodpovednosti za škody geodetov, lekárov,Poistenie zodpovednosti za škody auditorov.. Uzatvárame všetky profesné zodpovednosti za škody voči tretím osobám. Vaše požiadavky nám prosím vypíšte vo formulári "Kalkulácia" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905 240 085.

Mobil: 0905 240 085
0903 240 085

E-mail : info@poistenie-analyza.sk

Asistenčná služba : 0908 725 797
pre viac info klikni semGPS: 48.1461,17.1311AKSR Zoznam RealitBlueBoard.cz

BFC SLOVAKIA s.r.o., Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
Realizácia : Webhelp.sk